Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Casa Museu Turís Patrimonial

 

En desembre de 2015 la casa museu Turís Patrimonial, situada en el carrer Beat Fernando González número 41, recuperà  la mostra etnogràfica permanent amb la qual va obrir originàriament les seues portes. A les diferentes dependències es recrea l'espai més quotidià de qualsevol llar típica valenciana, especialment referenciat en finals del segle XIX i principis del XX.

 

 

Per a açò s’han recuperat tots els utensilis que en el seu moment van donar els veïns per a aquesta mostra i que han sigut acuradament restaurats per professionals.
El menjador, la sala d'estar, el despatx o la cuina amb els seus utensilis característics de l'època queden a la vista per a delit dels majors i ensenyament dels més joves. La casa també disposa d'un espai destinat exclusivament a tot tipus d’aparells del camp.
En la planta superior, en la sala que s'utilitza per a les exposicions temporals, s'ofereix una mostra de restes arquològiques procedents de la Carència que s'acompanya per panells explicatius tant d'aquest jaciment com del Castellet o de les diferents rutes patrimonials del municipi.
La recreació d'una xicoteta aula amb pupitres, llibres de principi de segle, mapes i altres objectes ens retrotrauen a l'educació dels nostres majors i vénen a completar aquesta curiosa mostra que engloba un ampli espectre històric de la societat i la cultura turisanes.

 

 

En diciembre de 2015 la casa museo Turís Patrimonial, situada en la calle del Beato Fernando González número 41, recuperó la muestra etnográfica permanente con la que abrió originariamente sus puertas. En las diferentes dependencias se recrea el espacio más cotidiano de cualquier hogar típico valenciano, especialmente referenciado en finales del siglo XIX y principios del XX.
Para ello se han recuperado todos los utensilios que en su día donaron los vecinos para esta muestra y que han sido cuidadosamente restaurados por profesionales.
El comedor, la sala de estar, el despacho o la cocina con sus utensilios característicos de la época quedan a la vista para deleite de los mayores y enseñanza de los más jóvenes. La casa también dispone de un espacio destinado exclusivamente a todo tipo aperos del campo.
En la planta superior, en la sala que se utiliza para las exposiciones temporales, se ofrece una muestra de restos arqueológicos procedentes de La Carència que se acompaña por paneles explicativos tanto de este yacimiento como del Castellet o de las diferentes rutas patrimoniales del municipio.
La recreación de una pequeña aula con pupitres, libros de principio de siglo, mapas y otros objetos nos retrotraen a la educación de nuestros mayores y vienen a completar esta curiosa muestra que engloba un amplio espectro histórico de la sociedad y la cultura turisanas.

Façana
Planta baixa

REPRESENTACIÓ D'UN HABITATGE D'ÈPOCA
Representació d'un habitatge de l'època amb cuina, saló, sala d'estar, accessos, escala, etc., amb mobiliari de finals de s. XIX i principis del s. XX de la vila de Turís. Introducció a la vida social de l'època.

SALA DE LA COOPERATIVA
Representació museística sobre una sala administrativa de la cooperativa vinícola, desenvolupament industrial, i explotació dels famosos vins de Turís, mitjançant l'organització i l'explotació industrial i agrària de la vila del s.XIX.

SALA PATI EXTERIOR
Introducció del visitant en el món rural i urbà del s. XIX mitjançant eines i utensilis del segle passat amb diferents usos i temes com l'obtenció de vi i oli, l'agricultura, la ramaderia, la caça, la mel, la matança i amb diferents oficis, com toneler, agricultor, caçador, fuster, xarcuter, etc.

Primera planta

SALA ESCOLETA
Representació museística d'una aula escolar de principis de segle, amb pupitres, pissarra, llibres, quaderns i divers material escolar, com plomells, tinters, etc. Introduint al visitant mitjançant béns mobles en l'època, ambient escolar i sensacions i records dels nostres majors, recuperant tant els béns culturals materials com els immaterials de l'educació escolar, de la nostra ciutat de generacions passades, sent aquesta comparada amb l'educació existent avui pels visitants escolars actuals .

SALA EXPOSICIONS TEMPORALS
Introducció al visitant en la història dels habitants de Turís, des de l'edat del Bronze, fa 3.500 anys, fins a l'edat moderna a través de les diferents distribucions urbanístiques de la comarca, segons l'ocupació humana en l'època, amb els principals nuclis urbans, de la Manca s. IV aC, el Castellet s. IX al XV, Turís s. XVII i XVIII. Interacció amb peces reals i reproduccions d'època del bronze, època ibèrica, època romana, època àrab i cristiana, fins a connectar amb l'etnologia rural i urbana.