Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Desde
Miércoles
25
Abril
14
45
hasta
Lunes
2
Julio
2018
9
45
La Diputació amplia fins el 2 de juliol el periode per al pagament dels tributs
25/04/2018

Es comunica que, una vegada resoltes les incidències produïdes, la Diputació ampliarà fins al 2 de juliol de 2018 el primer període de pagament en voluntària dels tributs dels ajuntaments i la resta de ens públics relacionats en l'anunci de cobrança publicat en el BOPV núm. 42 de 28 de febrer de 2018.

En pròximes dates, remetrem un document d'ingrés dels rebuts no domiciliats, als contribuents que no hagen efectuat el pagament dels tributs relacionats en
l'anunci de cobrança indicat. Els rebuts domiciliats es carregaran als contribuents el 2 de maig pròxim.

 

 

Se comunica que, una vez resueltas las incidencias producidas, la Diputación va a ampliar hasta el 2 de julio de 2018 el primer periodo de pago en voluntaria de los tributos de los ayuntamientos y demás entes públicos relacionados en el anuncio de cobranza publicado en el BOPV nº 42 de 28 de febrero de 2018.

En próximas fechas, remitiremos un documento de ingreso de los recibos no domiciliados, a los contribuyentes que no hayan efectuado el pago de los tributos relacionados en el anuncio de cobranza indicado. Los recibos domiciliados se cargarán a los contribuyentes el 2 de mayo próximo.