Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Desde
Martes
2
Enero
1
45
hasta
Miércoles
7
Febrero
2018
15
00
XXIII Concurs cartells anunciadors de les falles de Turís
2/01/2018

1. Podrà participar qualsevol persona major de 14 anys.
2. No podran participar les persones membres de junta local fallera.
3. Les mesures de la cartolina hauran de ser d’A4, també s’ha de presentar en  format jpg i enviar al correu electrònic  mitjansjuntalocalfallera@gmail.com
4. El dibuix es realitzarà amb qualsevol tipus de material.
5. Al cartell apareixeran obligatòriament les frases: “Turís, falles 2018. Del 22 al 25 de març. Junta Local Fallera. Ajuntament de Turís.”
6. El termini de presentació dels treballs serà fins el 7 de febrer.
7. El cartell haurà de ser inèdit i no estarà signat per l’autor o per l’autora.
8. Cada artista podrà presentar tants treballs com desitge, sempre que s’ajuste a les condicions de les bases.
9. Els treballs s’entregaran a l’Ajuntament de Turís a l’atenció de la presidenta de la junta local fallera. L’obra es presentarà amb un sobre tancat, adjunt al treball, s’inclouran les dades de l’autor o de l’autora: nom i cognoms, adreça, telèfon i edat.
10. En la data que oportunament s’indique, es farà el lliurament de premis. Els premiats hauran d’assistir obligatòriament a l’acte, excepte en el cas que hi haguera alguna causa de força major, que en qualsevol cas hauria de ser degudament justificada.
11. Els treballs estaran exposats al públic durant l’exposició del ninot.
12. El jurat qualificador podrà proposar que el premi es declare desert si en efectuar la selecció estima que els treballs presentats no són adequats per falta de qualitat, per no complir les bases o no reflectir el fi proposat d’exaltació de les festes falleres.
13. Els treballs premiats passaran a ser propietat exclusiva de la Junta Local Fallera, la qual aprofitarà el cartell guanyador per anunciar les festes falleres del 2018. els autors o autores perdran tots els drets sobre les obres.
14. Les persones que hagen participat en el concurs podran recollir els seus cartells no premiats en la seu de la Junta Local Fallera una vegada exposats els treballs.
15. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases abans exposades i el que no estiga en les bases ho decidirà la junta local.
16. La J.L.F.T es reserva el dret de sancionar els premiats per qualsevol conducta que es considere inapropiada.
17.  El premi serà un val de 60€ per gastar als comerços de la nostra localitat.