Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
Connexions mòbils més ràpides i millor cobertura arriben a Turís amb el nou 4G (atenció gratuïta en cas de mala recepció de canals de TDT)
30/09/2016

Les operadores de telefonia mòbil, Telefónica, Vodafone i Orange, començaran a oferir a Turís serveis sobre la xarxa 4G en la banda 800MHz, la qual cosa permetrà als turisans gaudir de connexions mòbils d'alta velocitat sobre tecnologia LTE (4G) amb una millor cobertura a l'interior dels edificis i major extensió geogràfica. Per a garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), els operadors han engegat Llega800, entitat encarregada de solucionar qualsevol afectació en la recepció del senyal de televisió.
Amb l'arribada del nou 4G a Turís contínua el procés d'implantació que s'està realitzant de forma gradual per tota la geografia nacional des del passat mes de juliol i que culminarà al març de 2018, data prevista per al desplegament total de la tecnologia. Per a comprovar les localitats on ja estan actius aquests serveis es pot consultar el següent enllaç:
https://www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/

El desplegament 4G s'emmarca en els establit en el Reial decret 805/2014, de 19 de setembre, amb data 1 d'abril de 2015 en el qual es va procedir a l'alliberament de les freqüències entre 790 i 862MHz (canals 61 al 69 d'UHF) que fins llavors s'empraven per a la recepció de la Televisió Digital Terrestre, procés també conegut com a Dividend Digital. A partir de llavors, aquestes freqüències van ser assignades a les operadores de telefonia mòbil per a prestar els seus serveis de telefonia mòbil 4G.

Principals avantatges: més i millor cobertura
Amb la xarxa 4G s'ha obert la porta a innovadors serveis i aplicacions, a més de proporcionar significatives millores tant en la velocitat de descàrrega, com d'enviament de dades -fotos, música o continguts audiovisuals d'alta definició- o permetre traure el màxim partit a aplicacions online, com els videojocs.

“Aquesta xarxa avançada de telefonia mòbil introdueix dues millores fonamentals. El primer avantatge consisteix que soluciona molts problemes relacionats amb orografies complicades on tradicionalment fallava la cobertura. El seu altre avantatge destacable és la gran penetració en zones interiors dels edificis” explica Daniel Espín, portaveu de Llega800.

La nova generació de la tecnologia 4G també facilita la introducció de nous serveis en l'àrea empresarial i de les administracions públiques, com a aplicacions empresarials en mobilitat amb alt contingut multimèdia o l'ús de la videocridada, entre altres.

A més, la major cobertura que aconsegueix el 4G en la banda de 800MHz millorarà el servei a l'interior d'edificis i serà la banda que permeta estendre geogràficament el servei de forma eficient.

Per a garantir la compatibilitat
Llega800 és l'entitat gestora encarregada d'oferir els serveis que garantiran la compatibilitat entre l'engegada de l'emissió del 4G en la banda 800MHz i la recepció del servei de TDT.
Per a garantir aquesta compatibilitat, Llega800 presta als ciutadans una sèrie de serveis gratuïts que inclouen, d'una banda, una actuació prèvia, gràcies a la qual els ciutadans que residisquen en zones de major afectació rebran una comunicació en el seu domicili que els informarà que a partir d'aqueix moment podran sol·licitar de forma gratuïta l'adaptació de l'antena del seu edifici per a evitar possibles incidències.
I, per un altre, un procediment correctiu, després de l'encès de les estacions, pel qual Llega800 s'encarregarà d'atendre als usuaris afectats gestionant i resolent possibles afectacions també sense cost algun.
Per a gestionar aquests serveis, s'ha posat a la disposició dels ciutadans un telèfon d'atenció gratuït (900 833 999) i una pàgina web www.llega800.es.

 

 

Las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y Orange, comenzarán a ofrecer en Turís servicios sobre la red 4G en la banda 800MHz, lo que permitirá a los turisanos disfrutar de conexiones móviles de alta velocidad sobre tecnología LTE (4G) con una mejor cobertura en el interior de los edificios y mayor extensión geográfica. Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la Televisión Digital Terrestre (TDT), los operadores han puesto en marcha Llega800, entidad encargada de solucionar cualquier afectación en la recepción de la señal de televisión.  
Con la llegada del nuevo 4G a Turís continua el proceso de implantación que se está realizando de forma paulatina por toda la geografía nacional desde el pasado mes de julio y que culminará en marzo de 2018, fecha prevista para el despliegue total de la tecnología. Para comprobar las localidades donde ya están activos estos servicios se puede consultar el siguiente enlace:
https://www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/

El despliegue 4G se enmarca en los establecido en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, con fecha 1 de abril de 2015 en el que se procedió a la liberación de las frecuencias entre 790 y 862 MHz (canales 61 al 69 de UHF) que hasta entonces se empleaban para la recepción de la Televisión Digital Terrestre, proceso también conocido como Dividendo Digital. A partir de entonces, dichas frecuencias fueron asignadas a las operadoras de telefonía móvil para prestar sus servicios de telefonía móvil 4G.

Principales ventajas: más y mejor cobertura
Con la red 4G se ha abierto la puerta a innovadores servicios y aplicaciones, además de proporcionar significativas mejoras tanto en la velocidad de descarga, como de envío de datos -fotos, música o contenidos audiovisuales de alta definición- o permitir sacar el máximo partido a aplicaciones online, como los videojuegos.  

“Esta red avanzada de telefonía móvil introduce dos mejoras fundamentales. La primera ventaja consiste en que solventa muchos problemas relacionados con orografías complicadas donde tradicionalmente fallaba la cobertura. Su otra ventaja destacable es la gran penetración en zonas interiores de los edificios” explica Daniel Espín, portavoz de Llega800.  

La nueva generación de la tecnología 4G también facilita la introducción de nuevos servicios en el área empresarial y de las administraciones públicas, como aplicaciones empresariales en movilidad con alto contenido multimedia o el uso de la videollamada, entre otros.

Además, la mayor cobertura que alcanza el 4G en la banda de 800MHz mejorará el servicio en el interior de edificios y será la banda que permita extender geográficamente el servicio de forma eficiente.

Para garantizar la compatibilidad  
Llega800 es la entidad gestora encargada de ofrecer los servicios que garantizarán la compatibilidad entre la puesta en marcha de la emisión del 4G en la banda 800 MHz y la recepción del servicio de TDT.
Para garantizar esta compatibilidad, Llega800 presta a los ciudadanos una serie de servicios gratuitos que incluyen, por un lado, una actuación previa, gracias a la cual los ciudadanos que residan en zonas de mayor afectación recibirán una comunicación en su domicilio que les informará de que a partir de ese momento podrán solicitar de forma gratuita la adaptación de la antena de su edificio para evitar posibles incidencias.
Y, por otro, un procedimiento correctivo, tras el encendido de las estaciones, por el que Llega800 se encargará de atender a los usuarios afectados gestionando y resolviendo posibles afectaciones también sin coste alguno.
Para gestionar estos servicios, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono de atención gratuito (900 833 999) y una página web www.llega800.es.