Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
L' Ajuntament de Turís sol•licita l'exempció de l'IBI rústica per a pal•liar els efectes de la sequera
10/01/2018

El ple de l'Ajuntament de Turís ha aprovat una Moció d'Alcaldia per a  l'exempció de l'impost d'IBI rústica per a l'exercici 2017 com a conseqüència dels sobre costos i les pèrdues que la extraordinària situació de sequera està ocasionant en el camp.
Segons explica el mateix alcalde, Eugenio Fortaña, que també ostenta la cartera d'agricultura, “l'exercici 2017 és un dels més secs que es recorden” en el qual “els registres de pluja han sigut quasi inexistents”.
El sector agrari “contínua sent a dia de huí un dels principals motors de l'activitat econòmica del poble i esta situació afecta greument als cultius i, per extensió, a les famílies que la tenen com a principal font d'ingressos”, comenta Fortaña.
I la situació lluny de millorar s'agreuja, ja que “en estos moments, superats els mesos que habitualment són més plujosos les precipitacions han sigut nul•les i en el pròxim exercici els danys no solament afectaran les collites sinó a la vegetació”. A açò s'uneix l'increment dels costos, ja que, per exemple, en els cultius de cítrics, fruiters i hortalisses es fan més necessaris i freqüents tant els tractaments com els regs. En l'últim cas encara és més sagnant perquè l'increment del preu de l'electricitat ho encareix més.
En la mateixa moció també se sol•licita al govern que adopte polítiques que, en la mesura del possible, minimitzen l'impacte d'estes circumstàncies en les economies familiars com a bonificacions en el tipus de l'IRPF corresponents als mòduls de tributació per a cultius de vinya, olivera, ametler, garrofera, cítrics i fruiters. També es demana a les diferents administracions estatal i autonòmica “l'articulació de mesures que permeten la recuperació del sector agrícola i ramader”.

 

 

El pleno del Ayuntamiento de Turís ha aprobado una Moción de Alcaldía para la exención del impuesto de IBI rústica para el ejercicio 2017 como consecuencia de los sobre costes y las pérdidas que la extraordinaria situación de sequía está ocasionando en el campo.
Según explica el propio alcalde, Eugenio Fortaña, que también ostenta la cartera de agricultura, “el ejercicio 2017 es uno de los más secos que se recuerdan” en el que “los registros de lluvia han sido casi inexistentes”.
El sector agrario “continua siendo a día de hoy uno de los principales motores de la actividad económica del pueblo y esta situación afecta gravemente a los cultivos y, por extensión, a las familias que la tienen como principal fuente de ingresos”, añade Fortaña.
Y la situación lejos de mejorar se agrava ya que “en estos momentos, superados los meses que habitualmente son más lluviosos las precipitaciones han sido nulas y en el próximo ejercicio los daños no sólo afectarán a las cosechas sino a la vegetación”. A ello se une el incremento de los costes ya que, por ejemplo, en los cultivos de cítricos, frutales y hortalizas se hacen más necesarios y frecuentes tanto los tratamientos como los riegos. En este último caso todavía es más sangrante porque el incremento del precio de la electricidad  lo encarece más.
En la misma moción también se solicita al gobierno que adopte políticas que en la medida de lo posible minimicen el impacto de estas circunstancias en las economías familiares como bonificaciones en el tipo del IRPF correspondientes a los módulos de tributación para cultivos de viña, olivo, almendro, algarrobo, cítricos y frutales. También se pide a las diferentes administraciones estatal y autonómica “la articulación de medidas que permitan la recuperación del sector agrícola y ganadero”.