Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Més de 70 persones es beneficien a Turís del programa La Ribera activa’t per a la inserció laboral de persones desfavorides
9/01/2018

L'Ajuntament de Turís ha sigut un dels pioners a aplicar el programa Ribera Activa’t per a millorar la situació de persones amb el risc d'exclusió social mitjançant un acompanyament personalitzat i la participació activa en un programa d'itineraris d'inserció sociolaboral.
Un total de 78 persones (59 dones i 19 homes) han sigut ateses pel Servei d'Inserció i Orientació Sociolaboral de la Mancomunitat de la Ribera Alta des de l'àrea de serveis socials dels municipis. El programa està finançat pel Fons Social Europea i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives.
Entre les principals accions que es realitzen entre els usuaris destaquen les reunions informatives, entrevistes individualitzades i establiment d'un perfil d'ocupabilitat, disseny de l'itinerari sociolaboral, orientació laboral, acompanyament i recolze en el seu desenvolupament professional, realització de tallers competencials i de capacitació personal i foment de l'ús de les noves tecnologies per a obrir noves vies per a la cerca de treball.
Els tallers han comptat amb una mitjana de 14 persones i els usuaris han pogut formar-se en alfabetització digital, motivació i eines per a la cerca de treball, entrevista i habilitats socials així com de cerca activa de treball per internet.
A més, també han tingut l'oportunitat d'obtenir la certificació de manipulador/a d'aliments en les especialitats hortofructícola, menjars preparats i conserves vegetals (33 persones) i el carnet de carretó elevador, frontal,
retràctil i transpalet elèctric (12 persones).
Per a l'alcalde de la localitat, Eugenio Fortaña, l'aplicació d'este programa “ha sigut tot un èxit no solament per la quantitat de persones que han pogut acollir-se sinó també pels extraordinaris resultats. És el nostre principal objectiu dur a terme polítiques que afavorisquen la inclusió sociolaboral dels més desfavorits”.
La regidora de Benestar Social, Núria Montero, va destacar que gràcies a la col•laboració d'altres administracions, en este cas l'autonòmica i l'europea, “podem dur a terme projectes que seria impossible desenvolupar en l'àmbit local. En aqueix sentit estem molt satisfets amb La Ribera Activa’t i tornarem a adherir-nos en la pròxima edició per a poder ajudar a com més persones millor”.

 

 

El Ayuntamiento de Turís ha sido uno de los pioneros en aplicar el programa Ribera Activa’t para mejorar la situación de personas con riesgo de exclusión social mediante un acompañamiento personalizado y la participación activa en un programa de itinerarios de inserción sociolaboral.
Un total de 78 personas (59 mujeres y 19 hombres) han sido atendidas por el Servicio de Inserción y Orientación Sociolaboral de la Mancomunidad de La Ribera Alta desde el área de servicios sociales de los municipios. El programa está financiado por el Fondo social Europea y la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.
Entre las principales acciones que se realizan entre los usuarios destacan las reuniones informativas, entrevistas individualizadas y establecimeinto de un perfil de ocupabilidad, diseño del itinerario sociolaboral, orientación laboral, acompañamiento y apoyo en su desarrollo profesional, realización de talleres competenciales y de capacitación personal y fomento del uso de las nuevas tecnologías para abrir nuevas vías para la búsqueda de trabajo.
Los talleres han contado con una media de 14 personas y los usuarios han podido formarse en alfabetización digital, motivación y herramientas para la búsqueda de trabajo, entrevista y habilidades sociales así como de búsqueda activa de trabajo por internet.
Además, también han tenido la oportunidad de obtener la certificación de manipulador/a de alimentos en las especialidades horotofrutícola, comidas preparadas y conservas vegetales (33 personas) y el carnet de carretón elevador, fronatl, retràctil y trasnpalet eléctrico (12 personas).
Para el alcalde de la localidad, Eugenio Fortaña, la aplicación de este programa “ha sido todo un éxito no sólo por la cantidad de personas que han podido acogerse sino también por los extraordinarios resultados. Es nuestro principal objetivo llevar a cabo políticas que favorezcan la inclusión sociolaboral de los más desfavorecidos”.
La Concejal de Bienestar Social, Núria Montero, destacó que gracias a la colaboración de otras administraciones, en este caso la autonómica y la europea, “podemos llevar a cabo proyectos que sería imposible desarrollar a nivel local. En ese sentido estamos muy satisfechos con La Ribera Activa’t y volveremos a adherirnos en la próxima edición para poder ayudar a cuantas más personas mejor”.