Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
Turís s'adhereix al programa d'inserció laboral de la mancomunitat de la Ribera Alta per a persones desfavorides
7/04/2017

L'Ajuntament de Turís és un dels pioners a la Comunitat Valenciana a oferir aquest nou servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta en col•laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i el Fons Social Europeu per a la realització d'actuacions que afavorisquen la inclusió activa de persones en situació vulnerable a través d'itineraris integrats d'inserció sociolaboral.
Turís és un dels cinc ajuntaments adherits en aquest programa on es durà a terme un conjunt d'accions encaminades a millorar l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, fent que desenvolupen competències i capacitats per a aconseguir la inserció professional i social.
L'alcalde, Eugenio Fortaña, i la regidora de Benestar Social, Núria Montero, es van mostrar molt interessats i “per açò sol•licitàrem la nostra participació i destinàrem un despatx en les noves dependències que ocupen ara els serveis socials de l'Ajuntament”, explica la regidora.
“Des de l'equip de govern sempre hem tingut com un dels nostres principals objectius l'aplicació de mesures que beneficien i ajuden als més desfavorits, als quals tenen més dificultats per a accedir al mercat laboral o a integrar-se en la societat, i per açò hem volgut participar en aquesta iniciativa”, afirma Eugenio Fortaña.
“A causa dels recursos que disposem, a voltes és complicat dur a terme aquest tipus de polítiques a nivell locall, per això és d'agrair la col•laboració d'altres administracions, com l'autonòmica i l'europea en aquest cas, que ens permeten aplicar-les i arribar a més persones de les quals podríem arribar actuant sols”.
El procés de selecció per a participar en el programa es farà a través d'entrevistes diagnòstiques individualitzades, establint el perfil d'ocupació dels usuaris i dissenyant l'itinerari d'inserció sociolaboral.
Així mateix, està prevista la realització de diversos tallers: motivació, habilitats socials, vies d'accés al mercat laboral, competències professionals, alfabetització digital, eines de cerca d'ocupació, webs d'ocupació, etc.
Els destinataris d'aquest programa són les persones amb risc o situació d'exclusió social que estaran atesos i ajudats per un equip de treball especialitzat, donant el seu suport al llarg del seu itinerari personalitzat d'inserció sociolaboral.
Les persones interessades en participar en aquest programa i que tinguen la voluntat de treballar han d'acudir a les dependències de Serveis Socials de l'Ajuntament.

 

 

El Ayuntamiento de Turís es uno de los pioneros en la Comunidad Valenciana en ofrecer este servicio que ha puesto en marcha la Mancomunidad de La Ribera Alta en colaboración con la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Fondo Social Europeo para la realización de actuaciones que favorezcan la inclusión activa de personas en situación vulnerable a través de itinerarios integrados de inserción sociolaboral.
Turís es uno de los cinco ayuntamientos adheridos en este programa donde se llevará a cabo un conjunto de acciones encaminadas a mejorar la ocupación de las personas con dificultades de acceso al mercado laboral, haciendo que desarrollen competencias y capacidades para conseguir la inserción profesional y social.
El alcalde, Eugenio Fortaña, y la Concejal de Bienestar Social, Núria Montero, se mostraron muy interesados y “por eso solicitamos nuestra participación y destinamos enseguida un despacho en las nuevas dependencias que ocupan ahora los servicios sociales del Ayuntamiento”, explica la concejala.
“Desde el equipo de gobierno siempre hemos tenido como uno de nuestros principales objetivos la aplicación de medidas que beneficien y ayuden a los más desfavorecidos, a los que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral o a integrarse en la sociedad, y por eso hemos querido participar en esta iniciativa”, añade Eugenio Fortaña.
“Debido a los recursos de que disponemos, en ocasiones es complicado poner en marcha este tipo de políticas a nivel local, por eso es de agradecer la colaboración de otras administraciones, como la autonómica y la europea en esta caso, que nos permiten aplicarlas y llegar a más personas de las que podríamos llegar actuando solos”.  
El proceso de selección para participar en este programa se hará a través de entrevistas diagnósticas individualizadas, estableciendo el perfil de ocupación de los usuarios y diseñando el itinerario de inserción sociolaboral.
Así mismo, está prevista la realización de varios talleres: motivación, habilidades sociales, vías de acceso al mercado laboral, competencias profesionales, alfabetización digital, herramientas de busca de ocupación, webs de ocupación,etc.
Los destinatarios de este programa son las personas con riesgo o situación de exclusión social que estarán atendidos y apoyados por un equipo de trabajo especializado, dando su apoyo a lo largo de su itinerario personalizado de inserción sociolaboral.
Las personas interesadas en participar en este programa y que tengan la voluntad de trabajar tienen que acudir a las dependencias de Servicios Sociales del Ayuntamiento.