Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Bans d'alcaldia

 

 

 

 

05-07-2018

El Grup de Danses Turís comunica als xiquets que vulguen eixir ballant en la processó de la patrona en agost que poden passar a apuntar-se el dimarts 10 de juliol pel centre social a les 20:30 h.

El Grup de Danses Turís comunica a los niños que quieran salir bailando en la procesión de la patrona en agosto que pueden pasar a apuntarse el martes 10 de julio por el centro social a las 20:30h.

 

 

La Regidoria de Cultura comunica que diumenge 8 de juliol a les 22:30 h a l'amfiteatre de La Mina tindrà lloc la primera sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula: "Señor, dame paciencia".

La Concejalía de Cultura comunica que domingo 8 de julio a las 22:30h al anfiteatro de La Mina tendrá lugar la primera sesión de cine a la fresca con la proyección de la película: "Señor, dame paciencia".

 

 

La comunitat de regants Horasa convoca a tots els "comuneros" a la junta general que se celebrarà divendres 6 de juliol a les 20:00 h a l'edifici social de la Caixa Rural.

La comunidad de regantes Horasa convoca a todos los "comuneros" a la junta general que se celebrará viernes 6 de julio a las 20:00h en el edificio social de la Caixa Rural.

 

03-07-2018

L'Ajuntament de Turís comunica que ja està obert el termini per a la borsa de treball de psicòleg.

El Ayuntamiento de Turís comunica que ya está abierto el plazo para la bolsa de trabajo de psicólogo.

 

 

La biblioteca municipal comunica que l'horari per al mes de juliol és de 9:30h a 13:30h.

La biblioteca municipal comunica que el horario para el mes de julio se de 9:30h a 13:30h.

 

 

Calzados Marino informa que ja té rebaixes d'estiu.

Calzados Marino informa que ya tiene rebajas de verano.

 

 

Jubilats i pensionistes comuniquen que el 19 de juliol es va a fer un viatge a Alcalà de la Selva i al restaurant Los Maños. Els interessats poden parlar amb qualsevol de junta i Mª Carmen o Fina.

Jubilados y pensionistas comunican que el 19 de julio se va a hacer un viaje a Alcalá de la Selva y al restaurante Los Maños. Los interesados pueden hablar con cualquier mimebro de junta y Mª Carmen o Fina.

 

 

La cafeteria Sol y Luna comunica que hui dimarts, 3 de juliol, a les 19:00h farà la inauguració en Avda. Corts Valencianes, 17.

La cafetería Sol y Luna comunica que hoy martes, 3 de julio, a las 19:00h hará la inauguración en Avda. Cortes Valencianas, 17.

 

 

L'Associació d'Ames de Casa comunica que demà dimecres, 4 de juliol, de 19:00h a 20:00h estaran al local social cobrant el senyal per a l'excursió a Astúries.

La Asociación de Amas de Casa comunica que mañana miércoles, 4 de julio, de 19:00h a 20:00h estarán al local social cobrando la señal para la excursión a Asturias.

 

 

Aula Integral té el plaer de convidar al poble al concert d'estiu que se celebrarà el proper 7 de juliol a les 20:00h a l'amfiteatre de La Mina.

Aula Integral tiene el placer de invitar en el pueblo al concierto de verano que se celebrará el cercano 7 de julio a las 20:00h al anfiteatro de La Mina.

 

28-06-2018

Autobusos Bunyol comunica que a partir del 3 de juliol escomença la ruta per anar a la platja de La Malvarrosa. Poden consultar els horaris en la seua web o en les oficines de l'ajuntament.

Autobuses Buñol comunica que a partir del 3 de julio empieza la ruta para ir a la playa de La Malvarrosa. Pueden consultar los horarios en su web o en las oficinas del ayuntamiento.

 

 

La Regidoria d'Educació comunica que demà divendres, 29 de juny, a les 19:00h al saló de plens es farà la reunió informativa per als pares i mares sobre l'escoleta d'estiu.

La Concejalía de Educación comunica que mañana viernes, 29 de junio, a las 19:00h en el salón de plenos se hará la reunión informativa para los padres y madres sobre la escuela de verano.

 

 

La falla Els Barris convida al poble al sopar d'estiu del 7 de juliol al conservatori. A la 1:00h de la matinada Pirotecnia Turís disparará un castell de focs artificials i després hi haurà discomóbil. Els tíquets estan a la venda al quiosc de Leonor. Els fallers també han de passar a apuntar-se.

La falla Els Barris invita en el pueblo a la cena de verano del 7 de julio en el conservatorio. A la 1:00h de la madrugada Pirotecnia Turís disparará un castillo de fuegos artificiales y después habrá discomóbil. Los tíquets están a la venta en el quiosco de Leonor. Los falleros también tienen que pasar a apuntarse.

 

 

El Centre Veterinari Turís informa que durant tot el mes de juliol estarà obert per a la vacunació de gossos amb horaris de dilluns a dissabte de 10:00h a 13:30h i de dilluns a divendres de 18:00h a 21:00h.

El Centro Veterinario Turís informa que durante todo el mes de julio estará abierto para la vacunación de perros con horarios de lunes a sábado de 10:00h a 13:30h y de lunes a viernes de 18:00h a 21:00h.

 

 

L'Ajuntament de Turís comunica al veïnat que deu respectar els horaris per abocar el fem als contenidors. L'horari és de 20:00h a 22:00h. I no es pot deixar res al voltant dels contenidors baix sanció màxima.

El Ayuntamiento de Turís comunica al vecindario que debe de respetar los horarios para tirar la basura a los contenedores. El horario es de 20:00h a 22:00h. Y no se puede dejar nada alrededor de los contenedores bajo sanción máxima.

 

 

La cafeteria Sol y Luna comunica que farà la seua inauguració el dimarts 3 de juliol a les 19:00h.

La cafetería Sol y Luna comunica que hará su inauguración el martes 3 de julio a las 19:00h.

 

26-06-2018

L'Església Evangèlica comunica a les persones beneficiàries d'aliments que este dijous, 28 de juny, hi haurà repartiment en la mateixa església a partir de les 17.00 h.

La Iglesia Evangélica comunica a las personas beneficiarías de alimentos que este jueves, 28 de junio, habrá reparto en la misma iglesia a partir de las 17:00 h.

 

 

El centre de formació de persones adultes comunica als interessats a matricular-se en el curs de valencià superior intensiu de setembre que passen per l'ajuntament a informar-se del 29 de juny al 6 de juliol.

El centro de formación de personas adultas comunica a los interesados a matricularse en el curso de valenciano superior intensivo de septiembre que pasan por el ayuntamiento a informarse del 29 de junio al 6 de julio.

 

 

La regidoria d'Esports comunica que demà dimecres, 27 de juny, és l'últim dia per apuntar-se a les competicions esportives d'estiu.

La concejalía de Deportes comunica que mañana miércoles, 27 de junio, se el último día para apuntarse a las competiciones deportivas de verano.

 

 

La regidoria d'Esports comunica que durant el mes de juliol estaran obertes les inscripcions per a la temporada 2018-2019 de l'escola municipal de futbol Atlètic Turís.

La concejalía de Deportes comunica que durante el mes de julio estarán abiertas las inscripciones para la temporada 2018-2019 de la escuela municipal de fútbol Atlético Turís.
 

 

21-06-2018

Es recorda a la quinta del 60-61 que el sopar és demà divendres, 22 de juny, a les 21:30 h en Bon Profit.

Se recuerda a la quinta del 60-61 que la cena es mañana viernes, 22 de junio, a las 21:30h en Buen Provecho.

 

 

La Regidoria d'Esports comunica que hui dijous, 21 de juny, a les 19:00 h hi haurà una reunió informativa per a tots els inscrits en el campus de futbol en el saló de plens de l'ajuntament.

La Concejalía de Deportes comunica que hui jueves, 21 de junio, a las 19:00h habrá una reunión informativa para todos los inscritos el campus de fútbol en el salón de plenos del ayuntamiento.

 

 

La Regidoria de Cultura comunica que el pròxim dissabte, 23 de juny, a les 22:30 h al conservatori Lola Luján hi haurà un taller de percussió.

La Concejalía de Cultura comunica que el próximo sábado, 23 de junio, a las 22:30h al conservatorio Lola Luján habrá un taller de percusión.

 

 

El Grup de Danses Turís convida al poble al seu espectacle de final de curs "El dia de Sant Jaume" que tindrà lloc el pròxim diumenge, 24 de juny, a les 21:00 h a l'amfiteatre de La Mina.

El Grup de Danses Turís invita en el pueblo a su espectáculo de final de curso "El día de Sant Jaume" que tendrá lugar el próximo domingo, 24 de junio, a las 21:00 h en el anfiteatro de La Mina.

 

 

El centre de formació de persones adultes comunica que poden passar per secretaria a comprar els tiquets del sopar de fi de curs que es farà a la plaça Vicent Ribes el divendres 6 de juliol.

El centro de formación de personas adultas comunica que pueden pasar por secretaría a comprar los tíquets de la cena de fin de curso que se hará en la plaza Vicent orillas el viernes 6 de julio.

 

 

La Turisana informa els socis que deuen tornar els caixons a la cooperativa quan acaben la recol·lecció dels camps de fruita.

La Turisana informa los socios que deben devolver los cajones a la cooperativa cuando acaben la recolección de los campos de fruta.

 

 

S'informa les persones majors de 65 anys, jubilades i pensionistes interessades en el programa de vacances de la Comunitat Valenciana que poden arreplegar la sol·licitud a les oficines de l'ajuntament o a serveis socials i presentar-la abans del 13 de juliol.

Se informa a las personas mayores de 65 años, jubiladas y pensionistas interesadas en el programa de vacaciones de la Comunidad Valenciana que pueden recoger la solicitud a las oficianas del ayuntamiento o a servicios sociales y presentarla antes del 13 de julio.
 

 

19-06-2018

L'Agrupació Cultural comunica que el 7 de juliol se celebrarà el sopar de finalització de curs. Els interessats que ho comuniquen a qualsevol membre de la junta directiva.

La Agrupación Cultural comunica que el 7 de julio se celebrará la cena de fin de curso. Los interesados que lo comuniquen a cualquier miembro de la junta directiva.

 

 

La Regidoria de Benestar Social comunica que el pròxim dimecres, 20 de juny, a les 11.00 h en l'aula d'informàtica de la casa de la cultura s'oferirà una xarrada sobre el voluntariat a la Creu Roja. Estarà impartida per dues tècniques de l'Assemblea Local de Creu Roja de Torrent.

La Concejalía de Bienestar Social comunica que el próximo miércoles, 20 de junio, a las 11.00 h en el aula de informática de la casa de la cultura se ofrecerá una charla sobre el voluntariado a la Cruz Roja. Estará impartida por dos técnicas de la Asamblea Local de Cruz Roja de Torrent.

 

 

La Regidoria d'Esports comunica que fins 22 de juny estarà obert el termini per a apuntar-se als cursos intensius de natació d'estiu. Més informació en les instal·lacions de la piscina municipal Raimon Soria.

La Concejalía de Deportes comunica que hasta el 22 de junio estará abierto el plazo para apuntarse a los cursos intensivos de natación de verano. Más información en las instalaciones de la piscina municipal Raimon Soria.

 

 

La Guàrdia Civil de Xiva informa que de dilluns a diumenge en horari de 8:00h a 22:00h estaran exposats en la caserna d'esta localitat els objectes robats que s'han recuperat a través de l'operació Itiner. Les persones que hagen sigut víctimes d'aquest tipus de delictes poden passar per la casa caserna a identificar els objectes amb la denúncia presentada en el seu moment. A la banda “Atila” se li atribueixen 90 fets delictius, comesos des de juliol de 2017, en urbanitzacions valencianes de Camp del Túria, Foia de Bunyol-Xiva i Ribera Alta. La Guàrdia Civil de Xiva els ha detingut i tots els objectes recuperats estan exposats en la seua casa caserna.

La Guardia Civil del puesto de Chiva informa que de lunes a domingo en horario de 8:00h a 22:00h estarán expuestos en el cuartel de dicha localidad los objetos robados que se han recuperado a través de la operación Itiner. Las personas que hayan sido víctimas de este tipo de delitos pueden pasar por la casa cuartel a identificar los objetos con la denuncia presentada en su día. A la banda “Atila” se le atribuyen 90 hechos delictivos, cometidos desde julio de 2017, en urbanizaciones valencianas de Camp del Turia, Hoya de Buñol-Chiva y Ribera Alta. La Guardia Civil de Chiva los ha detenido y todos los objetos recuperados están expuestos en su casa cuartel.

 

 

La Regidoria de Festes i la coral Vicent Ribes conviden al poble al festival d'havaneres que se celebrarà el proper diumenge 24 de juny a les 19:30h a la plaça Vicent Ribes amb la participació dels cors de la SIUM de Montserrat, Lira Realense de Real i Centre Artístic Musical de Bétera.

La Concejalía de Fiestas y la coral Vicent Ribes invitan en el pueblo al festival de habaneras que se celebrará el próximo domingo 24 de junio a las 19:30h en la plaza Vicent Ribes con la participación de los corazones de la *SIUM de Montserrat, Lira Realense de Real y Centro Artístico Musical de Bétera.

 

 

L'Ajuntament de Turís comunica que els dies 19, 20 i 23 de juliol hi haurà una unitat mòbil de la ITV per a passar revisions per a tractors, motocultors i maquinària agrícola.

El Ayuntamiento de Turís comunica que los días 19, 20 y 23 de julio habrá una unidad móvil de la ITV para pasar revisiones para tractores, motocultores y maquinaria agrícola.

 

 

La bodega La Baronía de Turís informa els socis que s'ha de fer un tractament contra la polilla, de dimecres 20 al dillins 25 de juny. També recomana fer un tractament contra la negrilla i el mildiu amb productes penetrants.

La bodega La Baronía de Turís informa los socios que se tiene que hacer un tratamiento contra la polilla, de miércoles 20 al dilluns 25 de junio. También recomienda hacer un tratamiento contra la negrilla y el mildiu con productos penetrantes.

 

 

 

13-06-2018

L'Escola de música Valentín Puig comunica que fins al 22 de juny està oberta la matrícula per al curs 2018/2019 de música i de dansa per a xiquets i adults. Hi ha un descompte del 205 durant este mes.

La Escuela de música Valentín Puig comunica que hasta el 22 de junio está abierta la matrícula para el curso 2018/2019 de música y de danza para niños y adultos. Hay un descuento del 205 durante este mes.

 

 

La Regidoria de Benestar Social comunica que el pròxim dimecres, 20 de juny, a les 11.00 h en l'aula d'informàtica de la casa de la cultura s'oferirà una xarrada sobre el voluntariat a la Creu Roja. Estarà impartida per dues tècniques de l'Assemblea Local de Creu Roja de Torrent.

La Concejalía de Bienestar Social comunica que el próximo miércoles, 20 de junio, a las 11.00 h en el aula de informática de la casa de la cultura se ofrecerá una charla sobre el voluntariado a la Cruz Roja. Estará impartida por dos técnicas de la Asamblea Local de Cruz Roja de Torrent.

 

12-06-2018

La Regidoria d'Esports comunica que fins 22 de juny està obert el termini per apuntar-se als campionats d'estiu.

La Concejalía de Deportes comunica que hasta el 22 de junio está abierto el plazo para apuntarse a los campeonatos de verano.

 

 

L'Associació d'Ames de Casa comunica que el sopar del 15 de juny se celebrarà en el local social a les 22:00h.

La Asociación de Amas de Casa comunica que la cena del 15 de junio se celebrará en el local social a las 22:00h.

 

 

L'Associació de Jubilats comunica que hui dimarts 12 de juny a les 21:30h en el local social comencen els campionats de parxís, va dominar i brisca.

La Asociación de Jubilados comunica que hoy martes 12 de junio a las 21:30h en el local social comienzan los campeonatos de parchís, dominó y brisca.

 

 

La Regidoria d'Educació comunica que fins al 22 de juny està obert el termini per a matricular-se en l'escola de juliol de la guarderia municipal. Recollir i entregar la documentació al mateix centre en horari de 9.00 h a 10.00 h.

La Concejalía de Educación comunica que hasta el 22 de junio está abierto el plazo para matricularse en la escuela de julio de la guarderia municipal. Recoger y entregar la documentación en el mismo centro de 9.00 h a 10.00 h.

 

 

L'Agrupació Cultural comunica que el dijous, 14 de juny, se celebrarà el sopar del parxís i es lliuraran els premis. També comunica que el 7 de juliol se celebrarà el sopar de finalització de curs. Els interessats que ho comuniquen a qualsevol membre de la junta directiva.

La Agrupación Cultural comunica que el jueves, 14 de junio, se celebrará la cena del parchís y se entregarán los premios. También comunica que el 7 de julio se celebrará la cena de fin de curso. Los interesados que lo comuniquen a cualquier miembro de la junta directiva.

 

 

La parròquia comunica que divendres que ve 15 de juny tindrà lloc l'assemblea parroquial en el saló de cáritas. Es convida a tots a assistir. També se celebrarà el sopar de finalització de curs el dissabte, 16 de juny, a les 21:30h. S'apuntarà en la sagristia.

La parroquia comunica que el próximo viernes 15 de junio tendrá lugar la asamblea parroquial en el salón de cáritas. Se invita a todos a asisitir. También se celebrará la cena de fin de curso el sábado, 16 de junio, a las 21:30h. Se apuntará en la sacristía.

 

08-06-2018

La Regidoria d'Esports comunica que a partir de dilluns, 11 de juny, s'obri el termini per apuntar-se als campionats d'estiu.

La Concejalía de Deportes comunica que a partir de lunes, 11 de junio, se abre el plazo para apuntarse a los campeonatos de verano.
 

 

07-06-2018

L'Associació de Jubilats comunica que queden per tancar les inscripcions per al campionat de parxís, brisca i dominó. El termini acava el 9 de juny.

La Asociación de Jubilados comunica que quedan para cerrar las inscripciones para el campeonato de parchís, brisca y dominó. El plazo acaba el 9 de junio.

 

 

Es comunica que demà divendres, 8 de juny, es farà la reapertura del bar Cono.

Se comunica que mañana viernes, 8 de junio, se hará la reapertura del bar Cono.

 

 

L'Ajuntament de Turís comunica als interessats en treballar de monitor/a en l'escoleta d'estiu que poden passar per l'ajuntament per arreplegar la sol·licitud. El termini finalitza el 15 de juny.

El Ayuntamiento de Turís comunica a los interesados en trabajar de monitor/a en la escuela de verano que pueden pasar por el ayuntamiento para recoger la solicitud. El plazo termina el 15 de junio.

 

 

L'Ajuntament de Turís comunica que està obert el termini per a l'adjudicació de l'arrendament del bar de la piscina. Els interessats poden passar per l'ajuntament per arreplegar la sol·licitud. El termini finalitza el 15 de juny.

El Ayuntamiento de Turís comunica que está abierto el plazo para la adjudicación del arrendamiento del bar de la piscina. Los interesados pueden pasar por el ayuntamiento para recoger la solicitud. El plazo acaba el 15 de junio.

 

 

La Regidoria d'Educació comunica que ja es pot arreplegar la sol·licitud de matrícula per a l'escola d'estiu. El termini per presentar-la finalitza el 22 de juny.

La Concejalía de Educación comunica que ya se puede recoger la solicitud de matrícula para la escuela de verano. El plazo para presentarla acaba el 22 de junio.

 

05-06-2018

L'Associació d'ames de Casa comunica que hui dimarts, 5 de juny, de 19:00 h a 20:00 h estaran apuntant per al sopar.

La Asociación de Amas de Casa comunica que hoy martes, 5 de junio, de 19:00 h a 20:00 h estarán apuntando para la cena.

 

 

L'Associació Bou en Corda de Turís informa que els tiquets dels esmorzars per al 16 de juny estan a la venda en la tenda "La Lluna". Els interessats poden passar per arreplegar-los.

La Asociación de Amas de Casa comunica que hoy martes, 5 de junio, de 19:00 h a 20:00 h estarán apuntando para la cena. Los interesados pueden pasar a recogerlos.

 

 

L'Associació de Jubilats comunica que hui dimarts, 5 de juny, estan cobrant els bitllets per al viatge al port de Castelló. L'autobús eixirà a les 8:00 h des de la parada de l'avinguda.

La Asociación Bou en Cuerda de Turís informa que los tickets de los almuerzos para el 16 de junio están a la venta en la tienda "La Lluna". Los interesados pueden pasar para recogerlos.

 

 

La presidenta de les "camareres" comunica que hui dimarts, 5 de juny, a les 16:30 h es netejarà l'ermita.

La presidenta de las camareras comunica que hoy martes, 5 de junio, a las 16:30 h se limpiará la ermita.

 

 

L'Associació de jubilats comunica que demà dimecres 6 de juny de 10:00 h a 11:30 h estaran apuntant per als campionats de parxís, brisca i dominó.

La Asociación de jubilados comunica que mañana miércoles 6 de junio de 10:00 h a 11:30 h estarán apuntando para los campeonatos de parxís, brisca y dominó.

 

30-05-2018

L' Ajuntament de Turís informa que huí dimecres 30 de maig a partir de les 10.30 h es tallarà el camí del Pla per obres.

El Ayuntamiento de Turís informa que hoy miércoles, 30 de mayo, a partir de las 10.30 h se cortará el camino del Pla por obras.

 

 

La regidoria de Benestar Social comunica a les dones interessades a anar al carrer La Estrella que poden passa a apuntar-se per l'Ajuntament.

La concejalía de Bienestar Social comunica a las mujeres interesadas al ir a la calle La Estrella que pueden pasa a apuntarse por el Ayuntamiento.
 

 

29-05-2018

L'Associació d'Ames de Casa comunica que esta vesprada de 19:00h a 20:00h estaran cobrant quotes i el sopar d'estiu. Les persones que vulguen asseure's juntes hauran d'apuntar-se juntes.

La Asociación de amas de Casa comunica que esta tarde de 19:00h a 20:00h estarán cobrando cuotas y la cena de verano. Las personas que quieran sentarse juntas deberán apuntarse juntas.

 

 

L'escola d'adults comunica que hui no hi haurà taller de la memòria. Es farà demà tots junts.

La escuela de adultos comunica que hoy no habrá taller de la memoria. Se hará mañana todos juntos.

 

28-05-2018

La Regidoria d'Educació comunica que del 29 de maig al 14 de juny estarà obert el termini de matrícula del centre infantil La Trilladora per a setembre. Els impresos s'han d'arreplegar i lliurar en el centre en horari de 9:00 h a 10:00h.

La Concejalía de Educación comunica que del 29 de mayo al 14 de junio estará abierto el plazo de matrícula del centro infantil La Trilladora para septiembre. Los impresos se deben recoger y entregar en el centro en horario de 9:00 h a 10:00h.

 

25-05-2018

La Regidoria de Cultura comunica que este cap de setmana al Teatre-Cinema Ideal es projectarà la pel·lícula "Sherlock Gnomes". Poden consultar els horaris en l'agenda de la pàgina web municipal.

La Concejalía de Cultura comunica que este fin de semana en el Teatre-Cine Ideal se proyectará la película 2Sherlock Gnomes". Pueden consultarse los horarios en la agenda de la página web municipal.

 

 

Les clavaries Filles de María de Macastre comuniquen a qui va comprar loteria de maig que es pagarà el dissabte 26 de maig en el bar de la Calcetera (antic K-*Gradolí) de 18.00h a 20:00h.

Las clavarias Hijas de María de Macastre comunican a los que compraron lotería de mayo que se pagará el sábado 26 de mayo en el bar de la Calcetera (antic K-Gradolí) sw 18.00h a 20:00h.

 

 

L'Ajuntament de Turís comunica que fins al 13 de juny està obert el termini per a presentar les instancies per a Jutge/essa de Paz i substitut/a.

El Ayuntamiento de Turís comunica que hasta el 13 de junio está abierto el plazo para presentar las instancias para Juez/a de Paz y sustituta/o.

 

 

La Regidoria de Cultura comunica que hui divendres, 25 de maig,a les 20:00h al Teatre Ideal s'oferirà un recital d'arpa a càrrec de Noelia Vidrier Samblás.

La Concejalía de Cultura comunica que hoy viernes, 25 de mayo,a las 20:00h en el Teatre Ideal se ofrecerá un recital de arpa a cargo de Noelia Vidrier Samblás.

 

23-05-2018

La "quinta" de 1960 va a celebrar un sopar el 22 de juny en el bar Bon Profit. Els interessats que passen a apuntar-se pel bar o per la ferreteria d'Adelina.

La Quinta de 1960 va a celebrar una cena el 22 de junio en el bar Bon Profit. Los interesados que pasen a apuntarse por el bar o por la feretería de Adelina.

 

 

El Club Esportiu de Caça La Cinegética comunica que l'autobús per a anar a la manifestació en defensa del món rural i pel futur de la caça que es celebrará el dissabte 26 de maig a les 11:00h en la Plaça de Sant Agustí eixirà a les 9:15 de la llar dels jubilats.

El Club Deportivo de Caza La Cinegética comunica que el autobús para ir a la manifestación en defensa del mundo rural y por el futuro de la caza que se celelbrará el sábado 26 de mayo a las 11:00h en la Plaza de San Agustín saldrá a las 9:15 del hogar de los jubialdos.

 

 

La parròquia comunica que està oberta la matrícula per a la catequesi d'infància per al curs 2018-2019 per a tots els xiquets i xiquetes de 1º, 2º i 3º curs. La matrícula es realitzarà este dissabte de 10:30h a 13:00h en el despatx parroquial.

La parroquia comunica que está abierta la matrícula para la catequesis de infancia para el curso 2018-2019 para todos los niños y niñas de 1º, 2º y 3º curso. La matrícula se realizará este sábado de 10:30h a 13:00h en el despacho parroquial.

 

22-05-2018

L'Associació d'Ames de Casa comunica que hui de 19:00h a 20:00h estaran apuntant per al sopar d'estiu.

La Asociación de Amas de Casa comunica que hoy de 19:00h a 20:00h estarán apuntando para la cena de verano.

 

 

La "quinta" del 54 comunica que qui vulga fer-se samarreta per al sopar de "quintes" que passen per Distur.

La quinta del 54 comunica que quien quiera hacerse camiseta para la cena de quintas que pasen por Distur.
 

 

21-05-2018

L'Associació de mestresses de casa comunica que hui dilluns estaran cobrant i lliurant els bitllets per al viatge a Santa Pola de 19:00h a 20:00h.

La Asociación de amas de Casa comunicaque hoy lunes estarán cobrando y entregando los billetes para el viaje a Santa Pola de 19:00h a 20:00h.

 

 

La Regidoria de Cultura comunica que fins al 3 de juny es pot visitar en la Casa Museu l'exposició fotogràfica "València en blanc i negre". Es pot consultar l'horari en la pàgina web municipal.

La Concejalía de Cultura comunica que hasta el 3 de junio se puede visitar en la Casa Museo la exposición fotográfica "Valencia en blanco y negro". Se puede consultar el horario en la página web municipal.
 

18-05-2018

Jubilats i pensionistes comuniquen que es va a realitzar un viatge el 7 de juny a la Fira del Marisc al port "Azahar". Poden apuntar-se en el local social o a través de Fina o Mª Carmen.

Jubilados y pensionistas comunican que se va a realizar un viaje el 7 de junio a la Feria del Marisco al puerto Azahar. Puden apuntarse en el local social o a través de Fina o Mª Carmen.

 

 

L'Ajuntament de Turís convoca sis beques de dos mesos per a estudiants dins del programa de la Excel·lentíssima Diputació de València "La Dipu et beca". Els interessats poden consultar les bases i el model de sol·licitud en en tauler d'anuncis de la web municipal o en les oficines de l'Ajuntament. El termini per a presentar sol·licituds és del 21 de maig al 8 de juny.

El Ayuntamiento de Turís convoca seis bacas de dos meses para estudiantes dentro del programa de la Excelentísima Diputación de Valencia "La Dipu te beca". Los interesados pueden consultar las bases y el modelo de solicitud en en tablón de anuncios de la web municipal o en las oficinas del Ayuntamiento. El plazo para presentar solicitudes es del 21 de mayo al 8 de junio.

 

 

La Caixa Rural comunica als socis que dimarts que ve 22 de maig hi haurà assemblea general ordinària a les 20:00h en el Teatre Ideal.

La Caja Rural comunica a los socios que el próximo martes 22 de mayo habrá asamblea general ordinaria a las 20:00h en el Teatro Ideal.
 

 

17-05-2018

L'Ajuntament de Turís comunica que ja està obert el pas pel pont de la casa del riu.

El Ayuntamiento de Turís comunica que ya está abierto el paso por el puente de la casa del río.

 

16-05-2018

La Regidoria d'Esports comunica que del 28 de maig al 22 de juny estarà obert el termini per a apuntar-se als cursos intensius de natació d'estiu. Més informació en les instal·lacions de la piscina municipal Raimon Soria.

La Concejalía de Deportes comunica que del 28 de mayo al 22 de junio estará abierto el plazo para apuntarse a los cursos intensivos de natación de verano. Más información en las instalaciones de la piscina municipal Raimon Soria.

 

 

S'informa a tots els pares i mares que estiguen interessats en el plurilingüisme en la situació actual que demà dijous, 17 de maig, a les 18:00h, hi haurà una ponència en el saló d'actes de la Caixa Rural.

Se informa a todos los padres y madres que estén interesados en el plurilingüismo en la situación actual que mañana jueves, 17 de mayo, a las 18:00h, habrá una ponencia en el salón de actos de la Caja Rural.

 

15-05-2018

Es comunica que el mercat ambulant del rastre estarà diumenge que ve, 20 de maig, al matí en la Plaza Vicent Ribes.

Se comunica que el mercadillo del rastro estará el próximo domingo, 20 de mayo, por la mañana en la Plaza Vicent Ribes.

 

 

El mercat municipal comunica que demà dimecres, 16 de maig, a les 12:00h se celebrarà el sorteig dels vals de compra.

El mercado municipal comunica que mañana miércoles, 16 de mayo, a las 12:00h se celebrará el sorteo de los vales de compra.

 

 

Es comunica a la quinta del 54 que el divendres 18 de maig se celebrarà un sopar en el bar La Zona. Els interessats que passen pel bar a apuntar-se.

Se comunica a la quinta del 54 que el viernes 18 de mayo se celebrará una cena en el bar La Zona. Los interesados que pasen por el bar a apuntarse.

 

 

Viatges Turís comunica que té un viatge a Lorda i Andorra per al mes de juny i un altre per a setembre a Portugal i Càceres i un altre per a les festes de Benidorm. Per a més informació passar per l'agència.

Viajes Turís comunica que tiene un viaje a Lourdes y Andorra para el mes de junio y otro para septiembre a Portugal y Cáceres y otro para las fiestas de Benidorm. Para más información pasar por la agencia.

 

10-05-2018

La Regidoria d'Esports comunica que ja està obert el termini per a apuntar-se al campus de futbol. Els interessats poden passar per l'Ajuntament o descarregar-se la sol·licitud des de la pàgina web municipal.

La Concejalía de Deportes comunica que ya está abierto el plazo para apuntarse al campus de fútbol. Los interesados pueden pasar por el Ayuntamiento odescargarse la solicitud desde la página web municipal.

 

09-05-2018

L'Associació d'Ames de Casa comunica que es va a realitzar un viatge a Astúries. Els interessats que passen a apuntar-se. També es va a realitzar una excursió d'un dia a Santa Pola i l'illa de Tabarca. Els interessats poden passar pel local social el divendres de 19:00h a 20:00h.

La Asociación de Amas de Casa comunica que se va a realizar un viaje a Asturias. Los interesados que pasena a puntarse. También se va a realizar una excursión de un día a Santa Pola i la isla de Tabarca. Los interesados pueden pasar por el local social el viernes de 19:00h a 20:00h.

 

 

La falla Els Barris comunica als interessats a participar en el campionat de parxís que poden passar a apuntar-se per l'estanc de la plaça.

La falla Els Barris comunica a los interesados en participar en el campenato de parchís que pueden pasar a apuntarse por el estanco de la plaza.

 

08-05-2018

La falla Av. Corts Valencianes comunica que hui de 17:15h a 19:30h i el dimecres de 18:00h a 21:00h estaran arreplegant aliments per al Cotolengo.

La falla Avda. Corts Valencianes comunica que hoy de 17:15h a 19:30h y el miércoles de 18:00h a 21:00h estarán recogiendo alimentos para el Cotolengo.

 

 

El president de la Comunitat de Regants Horasa convoca a tots els comuneros a la Junta General Extraordinària que se celebrarà demà dimecres 9 de maig a les 20:00h en primera i a les 20:30h en segona convocatòria en l'edifici social de la Caixa Rural de Turís.

El presidente de la Comunidad de Regantes Horasa convoca a todos los comuneros a la Junta General Extraordinaria que se celebrará mañana miércoles 9 de mayo a las 20:00h en primera y a las 20:30h en segunda convocatoria en el edificio social de la Caixa Rural de Turís.