Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
Desde
Martes
6
Noviembre
2018
15
00
hasta
Jueves
7
Febrero
2019
15
00
La Junta Local convoca el concurs per triar el cartell anunciador de les falles turisanes
6/11/2018

La Junta Local de Turís ha establit el 6 de febrer com a data límit per a presentar els treballs que vulguen participar en el XXIV concurs de cartells anunciadors de les falles de Turís. Com ja és tradicional, en esta localitat de la Ribera Alta les festes falleres se celebren després que les del cap i casal i concretament enguany ho faran del 28 al 31 de març.
En el concurs poden participar persones a partir de 14 anys d'edat amb cartells elaborats amb qualsevol tipus de material en format A4.
El mateix artista podrà presentar tantes obres com desitge. No hauran d'estar signades i s’entregaran en l'Ajuntament a l'atenció de la presidenta de la Junta Local Fallera. S'ha d'adjuntar al cartell un sobre tancat que incloga en el seu interior les dades de l'autor (nom, edat, DNI, adreça, correu electrònic i número de telèfon).

 

 

La Junta Local de Turís ha establecido el 6 de febrero como fecha tope para presentar los trabajos que quieran participar en el XXIV concurso de carteles anunciadores de las fallas de Turís. Cómo ya es tradicional, en esta localidad de la Ribera Alta las fiestas falleras se celebran después de las del cap i casal y concretamente este año lo harán del 28 al 31 de marzo.
En el concurso pueden participar personas a partir de 14 años de edad con carteles elaborados con cualquier tipo de material en formato A4.
El mismo artista podrá presentar tantas obras como deseo. No tendrán que estar firmadas y se entregarán en el Ayuntamiento a la atención de la presidenta de la Junta Local Fallera. Se tiene que adjuntar al cartel uno sobre cercado que incluya en su interior los datos del autor (nombre, edad, DNI, dirección, correo electrónico y número de teléfono).

 

 

BASES XXIV CONCURS

1. Podrà participar qualsevol persona major de 14 anys.
2. No podran participar les persones membres de junta local fallera.
3. Les mesures de la cartolina hauran de ser d’A4, també s’ha de presentar en format jpg i enviar al correu electrònic mitjansjuntalocalfallera@gmail.com
4. El dibuix es realitzarà amb qualsevol tipus de material.
5. Al cartell apareixeran obligatòriament les frases: “Turís, falles 2019. Del 28 al 31 de març. Junta Local Fallera. Ajuntament de Turís.”
6. El termini de presentació dels treballs serà fins el 6 de febrer.
7. El cartell haurà de ser inèdit i no estarà signat per l’autor o per l’autora.
8. Cada artista podrà presentar tants treballs com desitge, sempre que s’ajuste a les condicions de les bases.
9. Els treballs s’entregaran a l’Ajuntament de Turís a l’atenció de la presidenta de la junta local fallera. L’obra es presentarà amb un sobre tancat, adjunt al treball, s’inclouran les dades de l’autor o de l’autora: nom i cognoms, adreça, telèfon i edat.
10. En la data que oportunament s’indique, es farà el lliurament de premis. Els premiats hauran d’assistir obligatòriament a l’acte, excepte en el cas que hi haguera alguna causa de força major, que en qualsevol cas hauria de ser degudament justificada.
11. Els treballs estaran exposats al públic durant l’exposició del ninot.
12. El jurat qualificador podrà proposar que el premi es declare desert si en efectuar la selecció estima que els treballs presentats no són adequats per falta de qualitat, per no complir les bases o no reflectir el fi proposat d’exaltació de les festes falleres.
13. Els treballs premiats passaran a ser propietat exclusiva de la junta local fallera, la qual aprofitarà el cartell guanyador per anunciar les festes falleres del 2019. els autors o autores perdran tots els drets sobre les obres.
14. Les persones que hagen participat en el concurs podran recollir els seus cartells no premiats en la seu de la junta local fallera una vegada exposats els treballs.
15. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases abans exposades i el que no estiga en les bases ho decidirà la junta local.
16. La J.L.F.T es reserva el dret de sancionar els premiats per qualsevol conducta que es considere inapropiada.
17. El premi serà un val de 60€ per gastar als comerços de la nostra localitat.