Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Turís incrementa la línia d'autobús amb València
12/06/2018

La Direcció general d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat de la Generalitat Valenciana ha atés les demandes de l'Ajuntament de Turís per a incloure un increment del servei en el “Projecte de servei públic de transport de viatgers per carretera”.
D'esta manera el municipi passarà a disposar de les nou expedicions actuals a València a les tretze de les quals disposarà d'ací a poc temps. Açò suposarà també una connexió directa de dilluns a divendres mitjançant quatre expedicions d'anada i volta amb l'Hospital de Manises i el Centre d'Especialitats d'Aldaia.
“Ens alegrem que la nostra petició haja obtingut resposta per part de la Generalitat”, comenta l'Alcalde de Turís, Eugenio Fortaña, “perquè es tracta d'oferir un bon servei a la ciutadania que li permeta organitzar-se millor i tindre una bona comunicació, no solament amb la capital sinó amb serveis bàsics com l'hospital i el centre d'especialitats”.

 

 

La Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad de la Generalitat Valenciana ha atendido las demandas del Ayuntamiento de Turís para incluir un incremento del servicio en el “Proyecto de servicio público de transporte de viajeros por carretera”.
De esta manera el municipio pasará a disponer de las nueve expediciones actuales a Valencia a las trece de las que dispondrá en breve. Esto supondrá también una conexión directa de lunes a viernes mediante cuatro expediciones de ida y vuelta con el Hospital de Manises y el Centro de Especialidades de Aldaia.
“Nos alegramos de que nuestra petición haya obtenido respuesta por parte de la Generalitat”, comenta el Alcalde de Turís, Eugenio Fortaña, “porque se trata de ofrecer un buen servicio a la ciudadanía que le permita organizarse mejor y tener una buena comunicación, no sólo con la capital sino con servicios básicos como el hospital y el centro de especialidades”.